Fremtidig privatøkonomi: når bør man begynne å spare til pensjon?

Forhåpentligvis er du en av de heldige som får muligheten til å leve et langt og godt liv. Og hvis det premisset stemmer, så vil du også være en del av den ”trenden” man har sett de siste årene. Under overskriften: ”Nordmenn lever lengere enn før” kunne Nettavisen i 2014 fortelle om at vi har hatt god fremgang i forventet levealder over en lengre periode. Tall fra Folkehelseinstituttet viste at det blant annet er en korrelasjon mellom høy utdanning og lang levetid, noe Norge naturligvis nyter godt av med vårt gratis utdanningstilbud.

Strammere tider for pensjonister

Det ble gjort noen endringer i folketrygden i 2011 som hadde ganske store betydninger for enkelte arbeidstakere. Kort fortalt gikk endringene ut på at på grunn av den økte levealderen fikk man et valg: jobb lengre eller ta til takke med mindre penger som pensjonist. Tiltaket ble satt inn i håp om å unngå ”greske tilstander” – et land som i årevis har slitt med tidlig pensjonsalder og røde tall i statskassen som følge av dette.

Dette ga dessverre utslag i at folk muligens ikke hadde mulighet for å jobbe lengre, og dermed endte opp med å få mindre penger utbetalt når de ble pensjonister. Det er en veldig lite heldig situasjon som du bør gjøre alt du kan for å unngå.

Når bør man begynne å spare til pensjon?

Det finnes ikke noe enkelt fasitsvar som gjelder for alle. Men det er klart at innstramninger fra stat og kommune ikke hjelper på folks tillit til at man kan stole på offentlige støtteordninger når man kommer opp i årene. Flere og flere velger private pensjonsordninger, og disse finnes det veldig mange av.

Hva kreves av deg når du sparer?

En undersøkelse gjort av Respons Analyse for DNB viste at kun en tredjedel av alle norske arbeidstakere sparer til pensjon. Det er for lite. Videre viste undersøkelsen at nordmenn, riktignok i 2013, kun satt av i underkant av 1600 norske kroner hver måned. Det er også for lite.

Du trenger ikke være økonom for å forstå at desto tidligere du begynner å spare og desto mer du sparer i ung alder, jo bedre økonomi vil du få som pensjonist. Det er ikke bare det at pengesummen blir større og større i seg selv, men du vil også få renter på de pengene du setter av til pensjonssparing, noe som betyr at summen vokser for seg selv etter hvert uavhengig av om du sprøyter inn mer midler på pensjonskontoen eller ei. Bengt Olav Lund, divisjonsdirektør for pensjonssparing i DNB, uttalte at ”Hvis du begynner sparing for eksempel i 30-årene, vil pengene få lang tid på å forrente seg. Men hvis du begynner sparingen sent i livet, vil du måtte sette av betydelig større summer for at pensjonssparingen skal bære frukter”.

En annen strategi vil være å legge pengene i aksjefond. Lasse Ruud i Verdipapirfondenes Forening mener at man kan få 4,1 millioner kroner når man fyller 67 år dersom man gjør kloke valg når man investerer i lavrisikoaksjer. Alt som kreves er 1000 kroner i måneden over 25 år – en sum som er betydelig lavere enn det de fleste av oss betaler i tilbakebetaling av studielån over samme tidsperiode.

Hvorfor trenger man mye penger som pensjonist?

”Når man blir 66 først da blir livet kult, når man blir 66 kan man trå til for fullt”. Ordene tilhører en velkjent slager fra Wenche Myhre, men de kunne likeså godt vært hentet fra en norsk pensjonists beretninger om et roligere, mer avslappet og deiligere liv. Pensjonistalderen er laget for at man skal få lov til å slappe av, se tilbake på gode minner og nyte det man har igjen av livet. For mange betyr det reising og samvær med gode venner mens andre velger en enda mer avslappende og behagelig pensjonisttilværelse. Uansett vil det være helt essensielt at det man driver med skal finansieres på en eller annen måte, og da kommer vi naturligvis tilbake til fornuftig pensjonssparing som et avgjørende element.

Det er fullt forståelig at det å tenke på pensjonssparing når man er tidlig i 20- eller 30-årene ikke er veldig motiverende. De aller fleste av oss føler allerede at man har alt for mange månedlige utgifter og at det å sette av et par tusenlapper i måneden allerede nå vil være nærmest et overgrep på egen privatøkonomi. Men, som også representanten fra DNB var veldig tydelig på, det er mye å tjene på å begynne tidlig pensjonssparing.